צחוק פרוע
משוחרר
נבוך
מחייך
משתתק
העיניים משתפלות
והוא יורד
אל מתחת לרצפה
ןהוא נחנק