ושוב נמצאתי

בינות שוכני עפר

נעלם מעין כל האדם

 

אך זאת ידעתי

כי כשיקרא אדם

יבוא גואל כל העולם

 

ורק מעצם רעיון

שמלך בא לשאול

בשלום אביון

 

טיפסתי אל עצמי

ממש מתוך השאול

ועל כן ניצב אני היום