יאפא היא אלטרנטיבה!

אלטרנטיבה של שוויון ושותפות אמיתית.

ערבים ויהודים מתקדמים חיברה בין שורותיה;

היא הרשימה היהודית-ערבית.

 

שנות הנכבה המתמשכת,

מנסות פירוד בינינו לזרוע;

לנטוע שנאה בין העמים.

אך תושבי יפו להבין השכילו,

להיות יחד חרף מזימות השליטים.

 

אתם חומת מגן מול רשעות שלטונית משוועת!

מול אילי-נדל"ן המשתוללים.

נגד האפלייה והגזענות התייצבתם;

לא נרתעתם מֵעַלוֹת על מתרסים.

 

השלטון אינו חדל מהרוס בתים

עם חרבו המונפת.

אך עירכם מלאת-הוד-קדומים עומדת כפלדה.

כולם למען יאפא הצביעו!

למען שוויון, עתיד ותקווה!