בס"ד

 

בא הכאב,

מתדפק על דלתות ליבי.

מבקש בעקשנות להיכנס,

הדלתות נעולות מסרבות להיפתח.

שכן אם הכאב יצליח במהופך,

בעורמתו לחדור אל תוך-

         פנינת הלב

בהיכנסו פנימה לא יניח גבולות,

ימעיט מן היכולות

ימנע ממני לנהוג בגבורות,

אאלץ בעוז לשנות את האורחות

לנסות ולהתעלות.

מהאדישות המנוכרת המרוגזת,

שהביא עימה הכאב.

שמטריד את מנוחת נפשי,

ומגביר את ייאושי

אנא נוס וברח לך למקום אחר!

אל תשוב לעולם גם לא בעתות משבר.