סופר ימים (שלושה)

עד קבלת התורה

המתנתי כבר שנים (ספֵירות וריגושים)

ימיי עד עתה - כמלקט פאה

לרגע לא נחשבים

שומע קול בהיר - "מי שיבוא אצלי"

ובשרי כיסופין חידודין.

*

תוף ורעם באזניי

עוּד וחלילים

פסוקים נמנים מעל העננים - לעמוד בקצב

אותיות נורות -

אני

סופר הצלילים.

*

מונה ילדיי (וֶאֶתָלְמידיי יותר מכולם)

תמונת מחזור של חניכים

נאסף אל אבותיי

בן מאה ועשרים.