חמלה-

מלה שמרוחה על הלחם
נהמא
לחמא

לחם עם אימא
לחם עם אבא

לחם עם מילים
שרות
לחם חלומות

חמול על מעשיך הקטנים
החולמים את
ימים אחדים
ברחימו