נתיב ופניה י- שירה
מפה בשפה עשירה
ודברים אחרים.
צפון ופסיעת- תם
שירה.
מדורה וקריעת- ים
וגשרים.

קריאת לב אתה
קורא אותי.

 

(בכל תווי ארשום
הבט:
פני השירה
פניי
מתמול ומשלשום.)