ארונות, מגירות

להסתיר, לכסות.

מעשים, מחשבות,

קשקושים, ידיעות.

 

ארונות, מגירות

מלאים - מלאות.

במעברים, בחדרים,

על קירות שעונים

ואל דלתות צמודים

לצדדים ולפינות

ארונות מלאים

ושידות מגירות

להצפין, לחפות.