הם אוטמים את ליבם

בשכבות על שכבות

בלבנים של כאב

וקברים של תקוות

מנסים להסתיר עד כמה שניתן

חוסר אונים ורגש קטן

רק עיניים מסגירות

ים של אימה

מוכנים בכל עת להשיב מלחמה

ילדים בלי כתובת

שאבדו בדרכים

בשבילי הייאוש נטולי הפרחים

ילדים בלי כתובת מחפשים נקמה

צעקה אילמת מתוך הדממה...