שמתי על פרצופי
כיסיתי את עצמי
עשיתי כרצוני
הייתי "אני"

מביטה היא הנשמה
רואה את הנפילה
יודעת שזוהי לא עצמותה
אלא זה חיצוניותה

הלכתי ברחובות העיר
שרתי ורקדתי
ומסכתי כקיר
והמשכתי והצגתי

דואה הנשמה על אור ד'
נהנית ומתעלית
הנפש מושכת אחור-אל השחור
מפילה ויורדת

בסיום היום באתי
הבטתי במראה ובכיתי
זה "אני"?

יורדת הנשמה אל האדם
מפיחה בו רוח אלוקים
והאדם

             קם
נושם, שואף,עולה ומתעלה
זה אני שקורא אליך....

"ד' שמעה תפילתי ושוועתי אליך תבוא
אל תסתר פניך ממני ביום צר לי"

"ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם
והסרתי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר"