אילו הייתי ציירת

הייתי מציירת על דפים

ציורים יפים

שלא נראו כמותם

 

אילו הייתי סופרת

הייתי כותבת ספרים

ספרים מעניינים

שלא נראו כמותם

 

אילו הייתי חוקרת

הייתי חוקרת מקרים

מקרים קשים

שלא נראו כמותם

 

אבל אינני ציירת

אינני סופרת

ובוודאי שאיני חוקרת

אינני

אינני בהווה

 

כי אני

נוסעת בזמן

כל דבר, קרה מזמן

כבר היה

 

נוסעת

 

.בזמן