בס"ד

עירום מהחלטות

אני מחליט

להניח לכל

עוד בחיי

לפשק את אצבעות היד

ליפול מעדנות

כאילו אין עוד מלבד תנופה

אך יש

ולעיתים

נחבט משהו

באדמת מציאות קשה

קול כאב מבשר ואומר

זה גופך

זה גבולך