לא הצלחתי לבלום את זה
הייתי מועט מדי
לא הצלחתי לשכנע אתכם
הייתי מאוחר מדי
כל פעם שפתחתי את הפה לצעוק-
מה שסתם את הטענות
היתה העובדה הכואבת לדעת
עד כמה עיניכם זרות. 
 
לכן- כמעשה מפסיד,ומובס, ומנוצח,
מהיום ועד היום בו נחזור להביט בעינים
אני מבקש סליחה, נכשלתי- מתנתקים.
אבל לא רק מהגוש ההוא בגרון 
גם מכל מה שעושה אותנו-
יהודים.