רק עוד מילה אחת על מערכות יחסים.
מילה. אחת.
מילה. אחר מילה אני נתפס בתחתוניי.

מולו! מולו כל זכר
יהודי הנכר
ללא השתייכות פוליטית
אין עתיד- ללא העבר.

אז מי אני? זהו שמי.