על כנפי המנגינה

על כנפי המנגינה אותך אשא למחוזות אבודים,

אל מקומות כאלו שרק שנינו אותם יודעים.

 

על כנפי המנגינה אותך אשא, אל ארץ אהבה.

מקום שבו העיניים בדממה יודעות,גם ללא מילים.

המקום בו מתנגנים תווי הלב.

 

על כנפיי המנגינה אותך אשא על :

דו , רה , מי , פה ,סול, סי ולה.

ואוהב אותך ללא מילה.