אל הצ'ט כמעט נכנסתי

לולא שם הוי מי פגשתי

עלמת חן שעוד לא קמה

אהובתי נמה שמה

 

הילת יופי לה כותרת

בסוד שנתה היא נשמרת

רחש רעש לא יגיע שמה

כיוון ואהובתי עדיין נמה.

 

מי ייתן לי זה היום

אקפוץ לגובה וגם לדום

שתבוא אליי ללא פקפוק

ואחרי פיהוק תיתן חיבוק

 

19/12/05