בראשית

ברא אלוהים את החושך

אחר כך הוא ברא אותך

אני נבראתי מצלמך

עזר כנגדך

 

בראשית

ברא אלוהים את החשק

אחר כך הוא ברא את חווה

אתה נבראת מעוצמותיה

לילית מפתה בסף מפתנך

 

ואלו שמות

תענוגותיה

יונקת דבש תאנים מבכירות

 

ויקרא
אליה הנער
עיניו חוטאות
שפתיו זכות
ויגע וידע אותה

במדבר

פסעה מעורטלת

עיניה זכות

שפתיה חוטאות

דברים

שלחש באוזניה

חוללו סופה בגופה

צימקו את ליבה
שסעו נשמתה
 
ואלו שמות

כאביה

טעמה מעץ הדעת

לא תדע עוד תום

בצער תלד את בניה

והוא ימשול בה נחתום

 

 

שוכבת ללא ניע

 מבטה לעליונים

במקרא עורקיה

פועמים

חמשה חומשים

חמושים

 

 

 

© לימור דיין – כל הזכויות שמורות
 

 


בראשית

ברא אלוהים את החושך

אחר כך הוא ברא אותך

אני נבראתי מצלמך

עזר כנגדך

 

בראשית

ברא אלוהים את החשק

אחר כך הוא ברא את חווה

אתה נבראת מעוצמותיה

לילית מפתה בסף מפתנך

 

ואלו שמות

תענוגותיה

יונקת דבש תאנים מבכירות

 

ויקרא
אליה הנער
עיניו חוטאות
שפתיו זכות
ויגע וידע אותה

במדבר

פסעה מעורטלת

עיניה זכות

שפתיה חוטאות

דברים

שלחש באוזניה

חוללו סופה בגופה

צימקו את ליבה
שסעו נשמתה
 
ואלו שמות

כאביה

טעמה מעץ הדעת

לא תדע עוד תום

בצער תלד את בניה

והוא ימשול בה נחתום

 

 

שוכבת ללא ניע

 מבטה לעליונים

במקרא עורקיה

פועמים

חמשה חומשים

חמושים

 

© לימור דיין – כל הזכויות שמורות