נפילה

 

ראה, לילה

אנחנו על קיר,

גיא בן הינום.

אתה נותן יד מכרסמת,

אוהב ונאמן

כמו שהיית תמיד,

רק שקט יותר.

 

לא מטיף, אולי נוטף,

עוצם עין.

אתה מראה פנים

ופעם אחור.

ואני בצלמך, לאן אברח ?

 

כבר שכחתי,

אם אני מטפס או גולש.

קיר האבן כבר נסדק,

מפלינו שוטפים,

מהר, הביאני אל הבית,

אולי הוא כבר נסחף.

 

הכבשן למטה בוער,

עשנו ממלא הריאות.

גיצים ניתזים מסכסכים בחבלים,

מיתר אחר מיתר פוקע,

נחלשתי, אצבעותי רפו.

תאמר משהו,

אחזתני שתיקה.

 

ואתה לי עכשיו מסלול התרסקות.