מי ייתן לי אבר כיונה

אעופה ברחבי תבל,

נפלאותיך אהלל,

ארנן ואזמר לך כי קל עליון אתה

הפקדת בידי

עולם של שלווה ואהבה,

בריאה כה נפלאה..

 

שמש שצובעת העולם בצהוב

שולחת קרניים של ידידות ורק טוב,

כוכבים זוהרים מרהיבים בכמותם

מראים אור בקצה המנהרה

גם כשחשוך והדרך רחוקה..

בני אדם מיוחדים לחלוק את כל טוב עולמך

 

לנצל עד תום את הדרך הנכונה

להפיק טוב מכל רע

ולדעת שהוא מלמעלה בחר כבר עבורך

יודעת נפשי שידך- יד אלוקי מכוונת הכל

בין לטוב, בין לרע תמיד אמצא את חותמת כף ידך

אלוקי,

גם אם אמשיך עבורך לזמר..

תשבחותי לא יפוגו

נשמתי לא תשקוט

מזמורי לא ינוחו

ונפשי לא תידום

כי אלוקי רק לך ניתנת התודה והערכה שהפקדת

בידי מתנה כה נפלאה!!

חיים שלמים על פני האדמה!!