שם הרחק, במעמקים במאמצים קשים בפיתולים ארוכים בשתיקה צורמת משהו שוב התעורר בי. שם הרחק, במעמקים במצולות, בעורקים בעיניים בוכיות בתקווה אפלה משהו התעורר בי.