פני ילד מנותק

על פיסת נייר

צבעי פחם עבים

מחוקים, דהויים

 

קמטים על הדף

בלחיי הנער

למוד חוויות

חדה עינו כתער

 

זיק מוצת בה

מקופסת קרטון

המחככת בגופה

כפיס עץ ראשון

 

אשרי הגפרור שנשרף

והצית להבות

שלהבת ישראל העזה

בעינו עומדת

 

ותמונתו תיחרט בזכרון עמי,

כעלם עלום שם,

הסובל בעדי,

האוחז כאבי.