לזכר אנשי המעבורת שנספו וביניהם אילן רמון ז"ל זיק בשמיים, כברק נופל הרקיע עד שחקים בשם כל ישראל כוכבים ופסים שזורים בצד דגל הכוכב אך מתכסים שחורים ולב אל לב יעצב תפילת שלום ממרום ירושלים של מעלה נראתה לו כחלום אך נגע בשמיים כזיקוק בוהק אחר נפל אפיים כמטאור שהתרסק כחלל מן החלל מגן גיבורים לו כנחושת קלל