ים.דבר מדהים, אשר נותן נחמה ללב עצוב מתגעגע או שבור.

הים.הלב השני שלי, כל כך גדול עד שאין לו קצה

גדול מספיק בשביל להכיל את כל רגשותי.

הים.חברי הטוב ביותר,מבין אותי כשאני מדבר אליו ומשתתף איתי ברגשותי.

הים.הדבר הטוב ביותר שאלוקים נתן לנו

כשאני עם הים אני לבד וגם ביחד

ואני לא מצליח להבין אותך ים שלי איך אתה מצליח להתמודד עם הרגשות של כל בני האדם.

ועדיין אתה נשאר גדול וצלול

. אולי אתה כל כך יפה רק כי אתה עוזר לאחרים

הים.הדבר היפה בתבל.

הים חברי הטוב..