חלל
בית מדרש
חצי חרב
בהסדר הישן
תור בודד
הומה
ממקומו
אל על

תוררררר
תוררררר

הי תור
למה אתה לבד?

תוררררר
תוררררר

הי תור
איפה התורה שלך?
האם היא עזרה לך
בכל השיטוטים שלך?

תוררררר
תוררררר
תור מגרגר
את סודו שומר