אימא אני הולך

הולך אני אל הגבעות

אל המאחזים

אל תנסי לעצרני

כבר החלטתי

לא אמשיך לחיות תחת עול הכיבוש

סובל אני אימא

סובל בבית הספר

וגם לא טוב בבית

אל תנסי לעצרני

כבר החלטתי

שם בגבעות כך אומרים

חופש יש אימא

חיים של אמת

חיים של עבודת אלוהים

לא אלוהי הרבנים המסכן

שלך ושל אבא ושל הישיבה התיכונית

אלוהים חיים יש

מאחי הגדול שמעתי אימא

על שתיקת הרבנים אחרי הרצח הנורא

כשהיה מפחיד ברחוב ללכת

ועל הראש כיפה סרוגה

בעיני ראיתי

כיצד היו שותפים לזוועות הגירוש

לא אשכח ולא אסלח

לא לרבנים כאלה אשמע

מאחז אקים לי שם אימא

בית קט עם גג ירוק

וחיי תורה אחיה

לא אתן למושחתים לנהל את חיי

לסמם אותי הם מנסים

באינטרנט ובעשרות ערוצים

בתחליפי חיים מזויפים

אך אני

את הדבר עצמו מחפש אני

את האני

את עצמי שלי

שם בגבעות מלכים יש

ומלכות

ונסיכות

ואבירים שייצאו להילחם על כבודן

מרחבים שם יש

ואיש אחד חכם

ומעיין נובע בפתח הבוסתן

אומרת את שמסוכן ?

מסוכן יותר הרבה ברכב ליסוע

או ברחוב ירושלמי להתהלך

היכן בעולם שמעת אימא

יש מדינה אשר מאות מאזרחיה בשווקים מתפוצצים

לחלקיקי בשר דם הופכים

ולקרב נגדם אינם יוצאת ?

היכן בעולם יש רשות

הנותנת נשק לאויביה הקמים עליה

וכסף ומים וחשמל

ואילו את מעט החולמים החלוצים

מגרשת מנשלת מבית מנחלה ופרנסה

בראש כל חוצות מוקיעה ומפקירה

או מול ביתם חומה בונה ?

אומרת את שרק את שפת הכוח מבינים הם ?

כוח יש לי

אם אצטרך אגן על ביתי באגרופים קמוצים ובגווי הקט

מפני אוייב

בן ישראל או בן ערב

כי בן חורין אני

לא אמשיך לסבול בשקט את עול הכיבוש החילוני

את בעל המוסר הנוצרי

כמו שסבלתם אתם את ואבא

הולך אני אימא

אל תנסי לעצרני

כבר החלטתי

הולך אני אל הגבעות

אל המאחזים

שלום

שלום בטוח