ללכת שבי אחרי

האסור.

להיסחף בכוח אל מעבר

לגבול.

סקרנות או נטיה אובדנית-

אוהבת אל הקצה להביט.

לילל לאור לבנה,

לצרוח לכולם

אני ס כ נ ה.

לקפוץ ראש לשאול

ולשאוף עמוק.

להתפלש טוב בבוץ,

להרגיש רחוק.

לדעת את הרע מבפנים.

לאבד עצמי לדעת,

להיות משוגעת.

רצונות חסרי שחר מעוררי בושה.

אולי גם אני כמו

קרן אור

בחושך אבלע.