לנו הכח,

להם הגבורה.

לנו העֹז,

להם הענוה,

לנו הצדק,

להם האמת.

לנו הרֵעַ,

להם החבר...

לנו האושר,

להם הטוב,

 

להם הוא

רחוק

אך אלינו קרוב...