בילדותי חשבתי שהאלוקים נימצא בכתלים והשווקים

בין חומותיה של ירושלים

בריחות באנשים ההולכים ושבים

באויר הצלול בשמים הכחולים

ריחות של שבת יצאו מתוך הבתים

הגברים חובשי הכיפה מניחים תפילין

ופניהם אל הכותל בתיקווה

שבית המקדש יבנה

הזקנות הצדיקות שפניהן מין השוק לביתם

סוחבות שקים בידם וערשת של אור והילה עטפה אותן

בילדותי חשבתי ובבגרותי ידעתי

שהאלוקים נמצא בכל העולם

ובכול מקום שניקרא לב אדם