חלולים הם ליבי וכליותי

ריקים הם נימיי ועורקיי

עיניי בוהות ולא רואות דבר

הנני ריק חי  בתוך תוכך אני היא המחלה ההרסנית

שהורסת את כל מאהביך

ובחרתי בך מכל הגברים

אבל נפשי עודנה חלולה בפנים

וייחלתי שתהיה לאבי ילדיי

לו רק ידעת מה מתרחש בחי

ואיך אוהב אם אני חלולה ואיךאנשא לך שנישמתי במנוסה

ואתם כן אתם קוראים חביבים או שסתם אותי מתאבים

תאמרו לי איך לקבל אהבה טהורה שאני אני עודנה חלולה