! ראי ודעי כי לא הכל ניגלה לעין החרזת

ראי ודעי כי אין משמח מין היין ליגלגת

.כי לא העין תראה בכאבי ולא היין יסמם את צערי

ואני ביודעי את כאבך ניסיתי להסיר את הסלע מליבך

!אני יוסף השליכוני אל הבור עיזבני אני אחיך הגדול

. החלטת בעודך חי למות גזרת את דינך כשעדיין פועמת נשמה בגופך

לחמתי בך בכל כוחותיי לחמתי שתדע שאני אוהבת ואולי בשבילי

ורק בשבילי תישאר כי לי לא יהיו חיים אם תחליט "לוותר"

ועיינך השחורות לא ראו בכאבי

.כבר לא ראו כלום

נותרתי אוחזת בך קבעו את מותך

מסרבת להכיר בעובדה נלחמת ברופאים

צועקת זועקת בוכה לאלוקים

אולי בי הם מהתלים

אולי זאת בדיחה ועכשיו תתעורר ותאמר מה את בוכה אני ער

"לזכר אחי היקר