עושרם של האדונים יהיה לשללנו!
בלהט האש המתגעשת, עוצמתם לטימיון תירָד.
השלטון לא ישתייך עוד לתָקיפי בצע-כסף;
להבת המרד והשיוויון תִיקָד.

אחוזות ובתי-מידות יעלו בשלהבת;
מעידן העושק אוד שרוף לא יוותר.
שמש של עתיד זוהר כשחר, תפציע;
האדם מכבלי העבדות ישתחרר.

די לכֵילות העשירים! ניטול מהם את הכוח!
לחם חוקם של ההמונים נשיב.
פועלי כל ארצות-התבל, לקרב עולם היכונו!
במהפכת אוקטובר החדשה שלנו נָתיב!