את והשיער הארוך שלך
יֵצר, סליחה,
יצירת הבריאה השלימה
בלב שלם אומר:
תודה לאל.

ואת- יוצרת.
את יצירות חייך
וחייך- מוצגים אל מולי.
אילמות
(ולחלוחית).

ושוב- תודה. לבורא. לך.