צרבתי אצבעותי

במיתרים מלובנים

ובתמורה,

טבעו הם בי

ניגונים עתיקים.

ניגוני השתוקקות

וכיסופים

עד שנשמתי

כמעט פרחה למרומים.

 

אבל למה הכל נקנה ביסורים?