שאוני כנפי שחר

הרחק

מעבר ים כאב

אלי אור אינסוף

טוב מתיקות,

שאוני כנפי שחר

שאוני הרחק.

 

מן מיצרי יגוני

העמוק מיני ים

מכבלי יצרי

ויסורי

מכבדות עצלות

המושכים שאולה.

 

שאוני כנפי

שאוני הרחק

 

אל אלוקי

אשר צמאה

נפשי- אליך

 אל חי!