והיום זה נגמר,

והלכנו הביתה.

נפרדנו מהחברות,

החברות החדשות שרכשנו.

ובלב יש שמחה,

ובלב יש עצבות.

שמחה לראות את האחים,

את הבית,

שמזה שבוע לא ראיתים.

עצובה להיפרד,

להיפרד מחברותי,

שיותר,כנראה-

לא אראם לעולם.

הלכנו הביתה.

נפרדנו.

ובלב יש שמחה,

ובלב יש עצבות.

 

(ג´ תמוז תשס"ה)