אם תסתכלו להן טוב בעיניים

תגלו

שרק להן יש שקיות בעיניים

 

אם תסתכלו להן טוב בעיניים

תגלו

שרק להן יש עיגולים שחורים מתחת לעיניים

 

אלו הן הנשים השכולות

אותן אלו שהעיניים שלהן כבר לא יכולות

לסחוב את הדמעות והבכי

 

את הבכי הן לא זונחות לעולם

אבל העיניים הן אלו שנראות מוזנחות

 

כך תזהו את הנשים השכולות.