לפעמים

שחם בחוץ וקר בפנים

אפשר להגיד

שקר בתוך הלב

הירח מסתכל

:שואל

? למה זה כואב

ואני עונה

גם כוכב נופל לא יעזור

 

לפעמים

שקר בחוץ וחם בפנים

אפשר להגיד

חלום

השמש מציצה

:שואלת

?למה זה כואב

ואני עונה

גם קרן חמה לא תעזור

 

לפעמים

שקר בחוץ וקר בפנים

או

שחם בחוץ וחם בפנים

אפשר להגיד

. מציאות