אוקטובר צעיר, לנצח! את דרכו, ממשיכים ההמונים! לנין: דיגלו נישא ומתנוסס לפנינו, אל המרחקים. צעירי – העולם! העתיד בידכם! שאו בגאווה, נס – ההיסטוריה, אשר תשוב עוד; אל – לכם, סגת מדרככם! ציעדו, בקצב אחד עם מטח – אוורורה! מורשתו של אוקטובר – צעירה לעד!