עיניים עיוורות

אוזניים חרשות

ופה המוחה בשתיקה

מדוע זה את קירייה עליזה

החרזת על יושביך מיתה

בניך בנותיך בחרב נפלו ואת כגולה בעינם

עד מתי תכסי עוד את דם חלליך

עד מתי תכנסי את ראשך בין רגליך

עד מתי זאת החרב תנופף על ראשך

כאומרת אני היא אני היא יורשתך

רזי לי רזי לי מדינת יהודים

רזי לי עד מתי תעלמי

אימרי ליחשי לי

בובה על חוטים עד מתי תשכלי

ואת שעומדת בראש כל האומה

הבטחת לי בראש כל חוצות

שלא ניספוד עוד את ילדינו

ולא נהפוך אלמנות

פניה אחרונה בראש מכופף ועצב עמוק בעיני

אתה הוא אבא אחד

אתה הוא בעל התשובות

אליך החלטתי אני לפנות

מה נאמר לאותו הילד שהתיתם מאימו

מה נאמר לו

כשיפקח עיניו ילחש ויגיד

איה אימי איה אימי

איה היא