עמודיי התווך בביתי רעועים

והנה בעוד רגע הם קורסים

ריצפת ביתי רועדת מתחת רגליי

ושוב ושוב אני מועדת על פניי

קירות ביתי סדוקים

רוחות פרצים נושבות להן ביפנים

והגג שנשאר לו המגן היחידי

שומר עליי ומכסה אותי בשנתי

גם אותו לקחה הרוח את האור היחידי

והותירה אותי גלמוד וערירי

לא ביקשתי דבר

כי אם מעט נחת רוח

אבל זאת הרוח לקחה הכל

והשאירה לי לב חלול ריקני ושבור