קצתי בקוצי הקיץ.

טרם הקצתי משנת החורף

ודרדרים על קצה לשוני

דוקרים החלום אל קיצו,

ואני עודני נם.