שלושה ציוויים

 

בל תאמרי שפצעתי, שעודני פוצע:

כי עזבתיך אל מרחק אותו איש לא יודע

החבאתי דמעות באוקיאנוס,

כדי שיהפכו לפנינים וכוכבים כאורנוס!

 

בל תחשבי כפי שלימדו בעולם,

בל תגידי כי מטרות על האדמה הן סתם:

כי מטרות שווא המה ובלי משען,

את חיי כל העת דרכן!

 

תחשבי! כאשר עלי יחלו לדבר, תחשבי:

שקבר רק את אשר מתו יחביא!

ותאמרי שכוכבי היה וזוהר

היי עבורי בריאה

וגם לאחר!

חיי!

 

25.3.06