למות אלף פעם ביום מהפחד לחיות לתת לתעתועים להשתלט כדי להכשיל עצמי בכוונה להעניש נפשי כדי לא לחוות אושר על כי כשלתי ואשמתי לא לאהוב את שברא אלוהים - אותי !