אינני מקנא באתאיסט המגלה שהוא אדם ודי

כוחו ועוצם ידיו נטשוהו

נשארו  רק כוחו ועוצם ידיו

מי ינחם אדם כזה

שזבח , שהקריב, לדמותו שלו

והיה כי יבגוד בו אלוהי עצמו

ונטש באחת את יחידו מאמינו

זה נורא , כשאלוהיו לא עונה לו

זה בטח נורא להבין שסגד לאל הלא נכון

אבל הכי נורא הוא הספק

המתגנב ומחלחל לשולי מחשבתו

הוא  הרי לא כלום, אבל...

האם גם אין כלום  מלבדו?