רוצה אני להיות

לאדם שכל חייו

אינו רוצה להיות

אלא הרצון בלבד

או שמא ברצוני

להתמנות לאחד

שכל כולו ללא רצון

מלבד

הרצון להיות.