בואי ונשוט בעולם

וכך נוכל לחמוק בעדינות

מאותה גזרה המתרגשת

לבוא לעולם

 

בין האצבעות שלך אמולל

שושנה יבשה

ואשאלך בקולי :

"התרצי לשכך את הזעם בנגינה?"

ואם תרצי פשוט אמרי

" בואי ונשוט בעולם"