לבטח הבטתם בו רוב לילה

או שמה ניצנץ מתיפזורת

ונימזג עם גיצים בהולים לשמיים

לא שיערתם שגם הוא לא יודע את שמו

שכן שוכן הוא הרחק מכל הסואן

ושנות אור מצמתי החלטה מוארים

ומנתיבי השמות

 

ברגל הצייד פוסע ריגל

יופיו פועם

דומם

נקודת החן שלי

בשמי הלילה הבודדים