בבהלה חיוורת אטרוף את המתרחש

תפוח אדום ומבריק עם טיפת רעל מתמוססת.

כשעיניים אומרות קירבה

בדפנות הסיטואציה

מדרכות נראות חלקות מרחוק

הפתיתים מתבהרים כשקרבים.

האופלים שלנו דומים כמראַה

קצות אצבעותיהם מתמזגים,

כהבטחה.

על מה מצייק הלב

ומדוע רגל לא נפקחת

ודמעה תתפזר כי שגרה

והדעת תתאסף כי צרה.