מועקות קוראות ממעמקי כיסאות.

שקרים לבנים נטמעים בריפוד משומן

ובסלונים מוארים.

יונים על גגות הבתים כמגחכות ממעל

על דלות צרותינו.

 

מהותינו

מסתתרת,

תחת מדרכות בטון ושלטי נאון,

תחת שכרון השקלים בכיסינו,

הממכר, המנכר.

תעוקה חזקה בחזה שלוותי

מתעופפת אל הצביעות,

הנגוזה תחת ריקבון כביסתינו.