המלחמה גובה קורבנות,

המלחמה גובה אסונות.

 

אתה מקשיב לחדשות שומע שבג'נין נהרגו חמשה חיילים.

אתה עצוב לזמן מה

אחר כך זה עובר ואתה שוכח.

 

אבל פתאום זה מגיע אליך

פתאום זה מישהו שאתה מכיר

אתה מוחה ולא מאמין למה דווקא הוא?

לא מגיע שזה יקרה דווקא לו

מהו חטאו?

נקודת המבט השתנתה

אתה בצד השני

זה שקשה לו יותר

כן,

המלחמה גובה אסונות

המלחמה גובה קורבנות.

 

(אייר תשס"ג)